· Contacte
· On som
· Qui som
Av. Palau Rabassó, 18
43700 El Vendrell
Tel. 877 05 69 21
e3004803@xtec.cat
Cerca:
 
             
Informació general<-- tornar
Servei d’assessoramentAssoleix el teu objectiu professional
A qui s’adreça?

S’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

 Què m’ofereix?
  • Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que m’ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
  • Entendre les possibilitats que m’ofereix el sistema de Formació Professional i com puc benefi-ciar-me’n.
  • Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament  per continguts d’un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.
  • Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.
  • Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.
  • Disposar d’un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.
  • L’informe d’assessorament obtingut és un requisit per  presentar-se al servei de reconeixement de l’experiència laboral.
 Què és?

És un servei personalitzat que ajuda a  les persones a definir i assolir el seu objectiu  professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball  per a aconseguir-ho.

El servei d’assessorament el presta un centre educatiu de forma individualitzada, i té un cost determinat pel preu públic de 60,00 €

 Sol·licitar el servei?

 El serveis d’assessorament es sol·licita als centres a través de les respectives pàgines web.

Per consultar Centres autoritzats: www.gencat.cat/ensenyament

On puc obtenir informació?

A la web del Departament d’Ensenyament: http://www20.gencat.cat/ensenyament

Als centres que ofereixin el serveis d’assessorament i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges presencialment o al seu web.

Servei de RECONEIXEMENT DELS APRENENTATGESPosa en valor la teva experiència
Què és pot aconseguir?

Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.

 En el procés es verifiquen les feines realitzades i   s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

S’adreça

 A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Com funciona?

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació.

El servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.

El presta el centre educatiu de forma personalitzada  i té un cost de 60€ de preu públic, disposa de

exempcions i bonificacions segons normativa

Identifica i analitza detalladament les capacitats i les expectatives professionals de la persona, valorant i fent les recomanacions de les ofertes formatives que millor s’adaptin al seu perfil i interessos.

 Conclou amb el lliurament de l’informe d’assessorament, requisit per presentar-se al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral i on hi constarà:

· Les recomanacions de la persona assessora.

· L’itinerari formatiu i professional.

· El dossier de la trajectòria professional.

Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral.

La persona prèviament ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu, haver complert 18 anys  i acreditar una experiència laboral o en activitats socials,

d' almenys dos anys, en el sector professional relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost determinat pel preu públic de 18€ per Unitat Formativa o 40€ per crèdit que es vol reconèixer, disposa de exempcions i bonificacions segons normativa.

Consisteix en una entrevista entre la persona i els avaluadors del centre educatiu de forma individualitzada.

Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els crèdits, o unitats formatives i mòduls reconegudes.

Per convalidar les Unitats Formatives o crèdits certificats, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d'accés.

Bonificacions i exempcions

a) Bonificació 50% del preu: persones membres de famílies nombroses de categoria general i persones membres de famílies monoparentals -no acumulables-

b) Exempció 100% del preu: persones membres de famílies nombroses de categoria especial; persones amb declaració legal de minusvàlua en grau igual o superior al 33%; persones subjectes a mesures privatives de llibertat; víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

Criteris d’admissió

L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol•licitant.

Sol·licitar el servei?

 El serveis d’assessorament es sol·licita als centres a través de les respectives pàgines web.

Per consultar Centres autoritzats: www.gencat.cat/ensenyament

On puc obtenir informació?

A la web del Departament d’Ensenyament: http://www20.gencat.cat/ensenyament

Als centres que ofereixin el serveis d’assessorament i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges presencialment o al seu web.

 
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]