· Contacte
· On som
· Qui som
Av. Palau Rabassó, 18
43700 El Vendrell
Tel. 877 05 69 21
e3004803@xtec.cat
Cerca:
 
             
Convocatòria curs 2016-2017<-- tornar
LLISTAT DE PERSONES ADMESES AL SERVEI

CONSULTA EL LLISTAT


SESSIÓ INFORMATIVA: dimecres 15 de febrer de 2017 a les 18:45 (SOLAMENT PER A LES PERSONES ADMESES AL SERVEI)

OBERTURA CONVOCATÒRIA SERVEI D'ASSESSORAMENT. GENER 2017

Des del dia 18 de gener fins el 9 de febrer podeu sol·licitar el servei d'assessorament.

La sol·licitud es pot presentar a la secretaria del centre en horari de 10 a 13 h    SOL·LICITUD

CALENDARI PREVIST:

· SOL·LICITUDS AL SERVEI: 18 gener-9 febrer 2017
· LLISTAT ADMESOS:              9 febrer 2017
· RECLAMACIONS:                  10-14 febrer 2017
· LLISTAT DEFINITIU ADM:      14 febrer 2017

· SESSIÓ INFORMATIVA: dimecres 15 de febrer de 2017 a les 18:45 (SOLAMENT PER A LES PERSONES ADMESES AL SERVEI)

· INSCRIPCIÓ AL SERVEI I PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC:  16-22 de febrer de 2017


PLACES OFERTADES:

FAMÍLIA PROFESSIONAL

PLACES

CODI-CICLE FORMATIU

GM/GS

PLACES

1600 - Sanitat

15

1601 - Cures Auxiliars d'infermeria

GM

15

AG - Administració i gestió

10

AG10 - Gestió Administrativa

GM

5

AGB0 - Administració i finances

GS

5

SC - Serveis socioculturals i a la comunitat

25

SC10 - Atenció a persones en situació de dependència

GM

20

SCB0 - Educació infantil

GS

5

TM - Transport i manteniment de vehicles

10

TM10 - Electromecànica de vehicles automòbils

GM

5

TMA0 - Automoció

GS

5

100 - Activitats físiques i esportives

5

0151 - Animació d'activitats físiques i esportives

GS

5

Informació general


• Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de
l’informe d’assessorament.
• Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Preu del Servei:  60€

Seran d’aplicació els criteris de bonificació i exempció

a) Bonificació 50% del preu: persones membres de famílies nombroses de categoria general i persones membres de famílies monoparentals -no acumulables-

b) Exempció 100% del preu: persones membres de famílies nombroses de categoria especial; persones amb declaració legal de minusvàlua en grau igual o superior al 33%; persones subjectes a mesures privatives de llibertat; víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

Criteris d’admissió

L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol•licitant.

 
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]