· Contacte
· On som
· Qui som
Av. Palau Rabassó, 18
43700 El Vendrell
Tel. 877 05 69 21
e3004803@xtec.cat
Cerca:
 
             
NOU CFGM DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ÀMBIT JURÍDIC.<-- tornar
El curs 2017-2018s’inicia el nou cicle de Grau Mitjà de Gestió Administrativa en l’àmbit jurídi

 

Aquests estudis capaciten per exercir tasques de suport administratives, en l’àmbit laboral, comptable, financer i fiscal i tasques de suport a clients o persones usuàries, en empreses públiques o privades.

 

L’orientació cap l’àmbit jurídic proporcionarà a l’alumnat els coneixements bàsics del món del dret i l’Administració de justícia i alhora ajudarà a promoure futures vocacions al servei públic de la justícia a Catalunya.

 

El disseny d’aquest cicle proporciona els coneixements i les habilitats necessàries per poder desenvolupar tasques de suport a la tramitació processal i d’auxili a l’Administració de justícia.

Aquest cicle formatiu no tan sols permet adquirir coneixements i capacitats per accedir a sortides professionals relacionades amb l’àmbit de justícia, sinó també per treballar en despatxos d’advocats, procuradors, notaries, registres, i en altres que desenvolupin activitats vinculades amb l’àmbit jurídic.

 

El cicle formatiu té una durada de 2.000 hores (2 cursos) distribuïdes en 1.650 hores lectives i 350 hores de pràctiques: 250 hores al Departament de Justícia i 100 hores a empreses privades d’aquest mateix àmbit (procuradors, notaris, advocats, gestors,...)

 

La superació del cicle formatiu de Gestió administrativa orientat a l’àmbit jurídic, sempre i quan s’hagi cursat la part de pràctiques corresponent del mòdul professional de formació en centres de treball en un òrgan judicial, dóna dret a obtenir la titulació de Tècnic en Gestió administrativa i l’obtenció d’un certificat específic d’orientació del cicle a l’àmbit jurídic, emès conjuntament pel Departament D’Ensenyament i el Departament de Justícia.

 

Per a l’alumnat que no acompleixi els requisits, les pràctiques es realitzaran totes en empreses privades de l’àmbit jurídic i el centre educatiu emetrà un certificat detallat dels estudis realitzats.

 

QUÈ ESTUDIARÀS?

 

Els mòduls que configuren el cicle són:

 

·      M1 Comunicació empresarial i atenció al Client (132 hores)

·      M2 Operacions administratives de compravenda (99 hores)

·      M3 Operacions administratives de Recursos Humans (99hores)

·      M4 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria (99 hores)

·      M5 Tècnica comptable (99 hores)

·      M6 Tractament de Documentació comptable (99 hores)

·      M7 Tractament informàtic de la informació (198 hores)

·      M8 Operacions administratives de suport (66 hores)

·      M9 Angles (99 hores)

·      M10 Empresa i Administració (165 hores)

·      M11 Empresa a l’aula (99 hores

·      M14 Organització i estructura de l’àmbit jurídic i judicial (165 hores)

·      M15 Tramitació processal i auxili judicial (132 hores)

·      M12 Formació i Orientació laboral (99 hores

·      M13 Formació en centres de Treball (350 hores).

 

SORTIDES PROFESSIONALS

 

      ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA: (BORSA D’INTERINATGE, l’alumnat que cursi aquest cicle té puntuació en la borsa)

      OPOSICIONS Cossos d’auxili i Tramitació (amb puntuació extra per haver fet el cicle)

      DESPATXOS D’ADVOCATS/PROCURADORS

      A MÉS DE TOTES LES SORTIDES PROPIES DEL TÍTOL DE CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]